Menu Sluiten

Privacy statement

Privacy Policy Statement

Omdat Advanced Security Intelligence (ASI) veel waarde hecht aan uw privacy leggen wij u in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, maar ook waarom wij dit doen.

Deze privacyverklaring wordt gebruikt door Advanced Security Intelligence, hierna ASI te noemen. ASI is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?

ASI verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u deze gegevens invult voor het volgen van een opleiding, workshop of seminar.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • (factuur)Adres (straat, huisnummer, woonplaats en postcode);
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Aanmeldgegevens (welke opleiding, workshop, seminar of soort nieuwsbrief);
 • Aankoop en opleidingsgeschiedenis;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld wanneer u met ons correspondeert of wanneer u ons belt;
 • Technische gegevens van de apparatuur die u gebruikt, bijvoorbeeld van uw smartphone/laptop/tablet, zoals het IP-adres en de gebruikte software;
 • Andere gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de hieronder weergegeven doeleinden van verwerking.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

ASI kan deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Het afhandelen van uw order en betaling;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van uw opleiding of bestelling;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Om goederen en diensten bij u af te kunnen leveren;
 • Het afhandelen van verzoeken, klachten en geschillen en de naleving van wettelijke verplichtingen.
 • Rechtsgrondslagen voor de verwerking zijn het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten die wij met u sluiten, het voldoen aan wettelijke verplichtingen en de behartiging van ons gerechtvaardigde belang, onder andere bij het kunnen aanbieden en aanprijzen van onze diensten.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
ASI bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de eerdergenoemde doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

De beveiliging van uw persoonsgegevens

ASI neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina.

ASI maakt tevens gebruik van gecertificeerde SSL verbindingen (Secure Socket Layer – Protocol) voor de gehele website (tijdens uw bezoek, het bestelproces en voor alle contactformulieren).

Verstrekking aan derden

ASI verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. De partijen waar wij mee samenwerken worden door ASI zorgvuldig uitgezocht, om de bescherming van uw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Derden hebben een verwerkingsovereenkomst met ASI afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij uw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ASI.

Uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking ervan door ASI. Tot slot heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u, of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

Voor vragen of een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via de contactpagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit en de rechterlijke macht. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 088-180 52 50

Het wijzigen of bijwerken van onze privacyverklaring

Het kan voorkomen dat wij onze privacyverklaring wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij vinden dat de privacyverklaring nóg duidelijker kan, wanneer er een spelfout in staat of indien onze diensten of werkwijzen wijzigen. De laatste versie van onze privacyverklaring kunt u altijd op onze website inzien.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018 op basis van de AVG.